Lietuvos Valstybės atkūrimo šimtmečiui - "Valtrų" trispalvė

Vida Tavorienė

VL žurnalistė

„Rovaltros“ vyrų komanda – (iš kairės) komercijos direktorius Jonas Trainaitis, generalinis direktorius Romualdas Trainaitis ir Panevėžio filialo pardavimo vadovas Arminas Kukanauza – iškėlė Lietuvos trispalves ir Vyčio vėliavą.

 

Geltonos, žalios ir raudonos spalvų naujutėliai traktoriai „Val­tra“ – tokiu įspūdingu suomiškos technikos paradu ir su trispal­vėmis rankose Lietuvos valsty­bės atkūrimo šimtmetį paminėjo mūsų šalies žemdirbiams ir miš­kininkams gerai žinoma vaka­rietiška technika prekiaujančios bendrovės „Rovaltra“ komanda.

 

Patriotizmas iš širdies

Prie bendrovės „Rovaltra“ filialo Panevėžyje išrikiuoti Lietuvos vėlia­vos spalvų traktoriai daug kam kri­to į akį. Šios įmonės vyrai surengė jaudinančią akciją, liudijančią, kad mūsų šaliai svarbią istorinę datą ga­lima paminėti išradingai.

Vienas pirmųjų Lietuvos žemės ūkio verslininkų, „Rovaltros“ genera­linis direktorius Romualdas Trainai­tis dar pernai ėmė sukti galvą, kaip paminėti Lietuvos valstybės atkūri­mo šimtmetį, ir sugalvojo, kad būtų prasminga trijomis mūsų šalies vėlia­vų spalvomis nuspalvinti žemdirbių mėgstamus traktorius „Valtra“.

Švenčiant kiekvienam lietuviui brangią sukaktį šalyje vyko įvairių patriotinių renginių. Patriotizmas, kaip ir meilė, – subjektyvus reikalas: vieni jį jaučia giliai širdyje, kiti tik iš reikalo dedasi esą šalies patriotai.

Anot R.Trainaičio, meilė tėvynei turi rusenti širdyje. „Rovaltros“ ge­neralinio direktoriaus biografija liudi­ja, kad jis bene vienintelis mokykloje nebuvo komjaunuolis. Vaikiną iki šir­dies gelmių sujaudino Romo Kalan­tos auka. Ir dabar „Rovaltros“ vadovas be išvedžiojimų sako, kad žmogui gali nepatikti viena ar kita valdžia, bet kie­kvieno lietuvio tėvynė – viena, todėl mylėti reikia ne valdžią, o valstybę.

 

Skina laurus

R.Trainaičio sumanymą entuzi­astingai įgyvendino suomių trak­torių gamykla. Tik, žinoma, tam prireikė laiko. Verta pabrėžti, kad traktoriai „Valtra“ gamykloje nesan­dėliuojami, jie gaminami pagal in­dividualų užsakymą. Kiekvienas už­sakovas gali pasirinkti ir techninius duomenis, ir pageidaujamą trakto­riaus spalvą. Lietuvos laukuose ir fermose galima išvysti pačių įvai­riausių spalvų „Valtrų“.

„Kai prieš keliolika metų vienas ūkininkas užsisakė baltą traktorių, bene dešimt kartų tikslinausi, ar tikrai nori tokios spalvos. Dabar Lietuvoje dirba trys balti, du – karvės margumo ir daugybė visokių kitokių spalvų šių traktorių. Vien raudonos yra trys va­riantai: paprasta, metallic ir vyšninė“, – apie suomių gamintojų pasirengimą išpildyti individualius klientų porei­kius aiškino R.Trainaitis.

Žalios ir raudonos spalvos T se­rijos suomiški traktoriai keliaus į ūkius, o geltonasis dar neturi šeimi­ninko. Paprastai geltonąsias „Val­tras“ perka kelininkai, o tarp žemės ar miškų ūkyje dirbančių traktorių – tai reta spalva.

Žinoma, suomiškus traktorius ūki­ninkai renkasi ne dėl spalvų įvairo­vės. „Valtros“ – patikimi, tvirti, nau­jausiomis technologijomis aprūpinti ir mūsų klimato sąlygoms bene tin­kamiausi traktoriai, triumfuojantys tarptautinėse parodose ir svarbiausia – pelnę žemdirbių pasitikėjimą.

Galingiausias T serijos modelis – „Valtra 254 Versu“ su „Smart Tou­ch“ porankiu pernai nuskynė visus įmanomus geriausio traktoriaus kon­kurso laurus. Tarptautinė dvidešimt trijų žurnalistų komisija šiam mode­liui skyrė daugiausia balsų už dizai­ną, taip pat pripažino jį nominacijos „Metų traktorius 2018“ nugalėtoju. Rinkimų laimėtojai buvo paskelbti ir apdovanoti Hanoveryje vykstančio­je parodoje „Agritechnica 2017“. 

 

Prie „Rovaltros“ filialo Panevėžyje – suomiškų traktorių lietuviška trispalvė

 

Autoriaus nuotraukos

Geriausi Lietuvoje Facebook YouTube Agco Finance Ūkis Ūkininko patarėjas Valstietis