,

„Rovaltra“ pademonstravo žemės ūkio technikos kokybę

Pasaulyje žinomos Suomijos kompanijos „Valtra“ demonstraci­nis turas „DemoTour 2016“ keliau­ja per Europos šalis. Šį antradienį jis pasiekė ir Lietuvą: Raseinių r. savivaldybės Anulyno kaime esan­čiose ūkininko Antano Dambraus­ko valdose kokybiškos suomiškos, prancūziškos ir itališkos techni­kos demonstracinį turą surengė UAB „Rovaltra“. Renginyje daly­vavo per 200 pirmenybę kokybiš­kai žemės ūkio technikai teikian­čių ūkininkų.

 UAB „Rovaltra“ demonstracinį turą surengė Raseinių r. ūkininko Antano Dambrausko valdose. Svetingą ūkininką šveicarišku laikrodžiu ir kitomis dovanomis apdovanojo įmonės direktorius R.Trainaitis (pirmas iš dešinės).

 

Technikos įvairovė

 „DemoTour 2016“ prasidėjo vasarį Suomijoje, po to jis pasiekė Graikiją, Italiją, Ispaniją, Švediją, o kelionę Baltijos šalyse pradėjo nuo Lietuvos“, – pasakojo į žemės ūkio technikos demonstracinį turą spe­cialiai atvykęs kompanijos „Valtra“ serviso tarnybos rinkodaros vadovas Viktoras Martikainenas.

Lietuviai ūkininkai pasinaudojo gera proga pasitarti su šiuo itin gerai suomišką techniką išmanančiu spe­cialistu. Anulyno kaime šalies ūki­ninkams „Rovaltra“ pristatė įvairio­se Europos parodose medaliais bei prizais įvertintus VALTRA N4, T4 bei galingiausius S4 ir smulkiuose ūkiuose nepamainomus VALTRA A Compact serijų traktorius.

Ūkininkai domėjosi ELHO kompanijos šienapjovėmis ir grėbliais.

 

Be to, buvo demonstruojami pa­šarų ruošimo techniką gaminančios „Elho“ kompanijos šienapjovės bei grėbliai, ritinių smulkintuvai, riti­nių vyniotuvai, suomių gaminto­jams nenusileidžiančios Prancūzijos „Gregoire-Besson“ kompanijos plū­gai, „Berthoud“ kompanijos purkš­tuvai bei Italijos pasididžiavimu laikomos „Merlo“ kompanijos te­leskopiniai krautuvai.

 

Galingieji VALTRA S

Ūkininkai „Rovaltros“ vadybinin­kams ne tik pateikė klausimų, bet ir turėjo galimybę patys valdyti trakto­rius, o didžiausio susidomėjimo su­laukė galingiausias VALTRA S374 modelis. „Apibūdindamas traktorius, bandau vienus lyginti su kitais, ta­čiau šiuo atveju nėra su kuo lyginti. Galiu tik garantuoti, kad ketvirtos kartos VALTRA S serijos traktoriai jų savininkams padės gauti didžiau­sią pelną patiriant mažiausiai išlaidų. Konstruktoriai taip padirbėjo, kad šiame traktoriuje yra viskas, ko rei­kia šiuolaikiniam ūkininkui“, – sakė UAB „Rovaltra“ generalinis direkto­rius Romualdas Trainaitis.

VALTRA S serijos traktorius tikras galiūnas, traukiantis dažno ūkininko dėmesį. Jo galia net 400 AG.

 

Dažnas ūkininkas klausia apie darbo atbuline eiga efektyvumą. „Valtros“ patentuota „TwinTrac“ vai­ravimo atbuline eiga sistema padeda dirbti daug efektyviau, ypač kai dir­bama su žoliapjovėmis ar kitais sun­kiais padargais. Gamintojų tyrimai parodė, kad dėl puikaus matomumo dirbti atbuline eiga net efektyviau negu dirbti judant pirmyn pasikabi­nus padargą. Taigi puiki VALTRA S4 traktorių ergonomika palengvina ilgus darbus ir padidina jų našumą.

„Visi VALTRA S4 serijos trak­torių varikliai gaminami Suomijoje, AGCO POWER gamykloje, kuri va­dinama variklių pramonės lydere pa­saulyje“, – aiškino R. Trainaitis. Gali­me pridurti, kad šie varikliai naujojoje VALTRA S4 serijoje degalų sąnaudas sumažina net 5 proc. „Profi“ žurnalo duomenimis, degalų sąnaudos yra tik 258 g/kWh. Taigi, palyginti su kitų gamintojų traktoriais, VALTRA S4 sąnaudos net 13 proc. mažesnės.

Gausų būrį „DemoTour 2016“ dalyvių UAB "Rovaltra" pakvietė prie vaišių stalo.

 

Geras pasirinkimas

Šalia galingiausio VALTRA S374 modelio stovėjo „Ką pasėsi... 2016“ medaliu apdovanotas universalus ra­tinis 185 AG traktorius VALTRA N174. Pasak pardavimų vadovo Ar­mino Kukanauzos, šis modelis turi galingiausią rinkoje 4 cilindrų variklį, beje, nenusileidžiantį mašinoms su 6 cilindrų varikliais. Tarptauti­nėje parodoje „Agritechnica“ už di­zainą šis traktorius pelnė konkurso „Metų traktorius 2016“ titulą „Auk­sinis traktorius“.

Ūkininkai išbandė VALTRA traktorius ardami GREGOIRE BESSON plūgu.

 

„Toks įvertinimas pelnytas! Jo ap­sisukimo spindulys yra mažiausias rinkoje, traktoriaus kabina unikali, gaubtos formos, su „365 dienų“ ma­tomumu, nes jos langai – net 7 kv. m. Atkreipkite dėmesį – kabina siaura priekyje, kad būtų vietos išmetimo vamzdžiui ir aukštam oro paėmimo vamzdžiui. VALTRA N4 serijos trak­toriai, palyginti su VALTRA N3 mo­deliais, yra sunkesni apie 500 kg, tai labai svarbu norint pasiekti maksi­malų galingumą“, – traktoriaus pri­valumus vardijo A. Kukanauza. Gali­ma pridurti, kad traktorių VALTRA dugnas padengtas 6 mm apsauga, ta­čiau prošvaisa nesikeičia. Tarp „Val­tros“ galiūnų gana smagiai atrodė ir VALTRA A73 Compact modelis – paprastas, patogus valdyti.

„Tai labai manevringas ir dar­bams mažame ūkyje arba sode ide­aliai tinkantis 80 AG traktorius, galintis pasiekti net 40 km per va­landą greitį. Šio modelio priekyje sumontuotas MX frontalinis krau­tuvas, kurio keliamoji galia – 2,5 t, kėlimo aukštis – 3,75 m“, – kom­paktišką mažylį pristatė vadybinin­kas Edvinas Cijūnaitis.

 

MERLO pasirinkti nesunku

Šalyje žinomas ūkininkas Romas Majauskas buvo vienas iš demons­tracinio turo dalyvių, kuris galėjo pasidalyti patirtimi: jo ūkyje jau du MERLO krautuvai atlaikė išban­dymą, sėkmingai dirba ir dirbs dar ilgai. Vis dėlto rinkoje yra didelis krautuvų pasirinkimas, tad kodėl būtent MERLO?

„Pasirinkti nesunku, kai įver­tini kainos ir kokybės santykį. Šis kompaktiškas krautuvas labai pra­verčia turintiesiems senesnių pasta­tų“, – sakė R. Majauskas. Iš daugiau kaip 70 MERLO krautuvų mode­lių R.Majauskas įsigijo 140 AG MERLO P41.7, o demonstracinia­me ture „Rovaltra“ ūkininkams pa­siūlė 100 AG krautuvą MERLO P 34.7 Plius. Kuo išskirtinis būtent šis modelis?

MERLO krautuvu galima tempti net iki 20 t krovinį.

 

„Didelis pravažumas, 7 m telesko­pinė strėlė, o keliamoji galia – 3,5 t. Hidrostatinė transmisija leidžia šiam krautuvui važiuoti net iki 40 km per valandą greičiu. Krautuvu galima tempti net iki 20 t krovinį arba prika­binti kokį nors padargą. Taigi, įsigiję šį krautuvą, turėsite universalią maši­ną: ir pakrausite, ir greitai nuvešite“, – sakė „Rovaltros“ mechanikas-vadybi­ninkas Aivaras Starikovas.

Itin tvirti MERLO krautuvų rėmai, nes jie pilnaviduriai. Varikliai primontuoti prie pagrindinio rėmo, o tai labai svarbu remontuo­jant. Svarbus akcentas – sutaupoma degalų. Kaip tai pasiekiama? „Yra dviejų pavarų greičių dėžė: viena – lėtesniems darbams, pavyzdžiui, ri­tiniams krauti, o kita – transporto darbams, kai reikia mažiau variklio sūkių“, – priminė A. Starikovas.

 

Prancūziški purkštuvai

Prancūzai BERTHOUD purkš­tuvus gamina jau per 100 metų, tai­gi sukaupė nepamainomą patirtį ir rinkoje išliko tarp lyderių. Pasak „Rovaltros“ pardavimų vadovo Jus­to Lukšto, prancūzai yra lyderiai purkštuvų rinkoje. Demonstraci­niame ture „Rovaltra“ ūkininkams pateikė prikabinamų purkštuvų „BERTHOUD Tracker 3200“ mo­delį. Kokios svarbiausios jų savybės?

Čia pat vietoje galima buvo išbandyti ir BERTHOUD purkštuvą.

 

„Galime pasiūlyti daug purkštu­vų modelių, kurių sijos – 12–42 m. Pristatomo purkštuvo sijų ilgis – 24 m. Gamintojas siūlo navigaci­nes sistemas, valdymo programos pateiktos lietuvių kalba, taip pat yra unikali bevielė vairalazdė. Ji labai praverčia, kai reikia išjunginėti sek­cijas ar tikrinti purkštukus, nereikia laipioti į kabiną“, – sakė J. Lukštas.

Pasak jo, šiuos purkštuvus įsigi­jusių ūkininkų vertinimai – tik tei­giami. Pardavimų vadovo žodžius patvirtino demonstraciniame ture dalyvavęs ūkininkas Juozas Staliū­nas, prieš penkerius metus įsigijęs savaeigį BERTHOUD purkštuvą. „Turėjome galimybę šį purkštuvą palyginti su anksčiau įsigytu ki­tos firmos purkštuvu: prancūziško purkštuvo privalumai akivaizdūs“, – sakė J.Staliūnas, beje, ištikimas trak­torių VALTRA gerbėjas. 

 

 VALTROS „DemoTour 2016“ lan­kytojai galėjo susipažinti su tarp­tautiniais VALTRA traktorių apdo­vanojimais:

  • VALTRA N174 Versu buvo pri­pažintas „Auksiniu metų traktoriumi 2016“ tarptautinėje parodoje „Agri­technika“.
  • Nepriklausomi žemės ūkio žur­nalistai iš 16 Europos šalių VALTRA N serijos traktorių įvertino prestižiniu „Metų mašinos 2016“ apdovanojimu.
  • VALTRA T234 įvertintas kaip „Pro­dukto dizainas 2016“ didžiausiame pa­saulyje dizaino konkurse, kur 57 šalys pateikė 5 200 produktų, o VALTRA T4 serijos traktorius laimėjo aukščiausią „Platinum A`Design“ apdovanojimą mobilumo ir dizaino kategorijoje nu­rungdamas daugiau kaip 15 000 pro­duktų iš viso pasaulio. Šis traktorius pateko ir į Gineso rekordų knygą kaip greičiausias traktorius (pasiektas net 130,165 km/val. greitis ant ledo.
  • VALTRA T serijos traktorius pripa­žintas „Metų mašina 2015“. Apdovano­jimą pelnė 180–280 AG kategorijoje, įvertinus traktoriuje įdiegtas techno­logines naujoves, bendrą efektyvumą.

 

 

Geriausi Lietuvoje Facebook YouTube Agco Finance Ūkis Ūkininko patarėjas Valstietis