,

Suomiškoms „Antti“ džiovykloms neatsispiria ir mūsų ūkininkai

Jolita Žurauskienė

VL žurnalistė

Lietinga praėjusių metų java­pjūtė gerokai išgąsdino nuosa­vų džiovyklųValstieciu-laikrastis neturinčius žem­dirbius. Todėl daugelis jų ėmė žvalgytis įrangos grūdams ruošti. Norėdama padėti ūkininkams tei­singai pasirinkti, UAB „Rovaltra“ surengė jiems išvyką į Suomijos gamyklą „Antti-Teollisuus Oy“ ir suteikė galimybę žinių pasisemti šios šalies ūkiuose.

Šeimos verslas

Šeimos verslo gamykla „Antti“ įkurta Pietvakarių Suomijoje Salo mieste. Pasisvečiuoti atvykusius lie­tuvius sutiko trečios kartos įmonės paveldėtojas generalinis direktorius Kalle Isotalo. Jis pristatė 65 metus gyvuojančios įmonės istoriją, prasi­dėjusią nuo jo senelio sukonstruotų pirmųjų metalo apdirbimo staklių ir išsiplėtusią iki modernios grūdų ap­dorojimo įrangos bei specialių durų laivams gamybos. Šiuo metu gamyk-loje dirba 140 darbuotojų, o metinė jos apyvarta siekia apie 20 mln. eurų.

„Antti“ – drėgnų grūdų eks­pertas, patirtį įgijęs sudėtingomis Suomijos gamtinėmis sąlygomis. Kompanijos gaminama įranga, anot įmonės savininko K.Isotalo, gyve­nančio netoli gamyklos ir prižiū­rinčio 300 ha dirbamos žemės bei 150 ha miško, pirmiausia išbando­ma jo paties ūkyje, o vėliau siūlo­ma klientams. Kad „Antti“ džio­vyklos populiarios, rodo praėjusių metų pardavimai. 2016-aisiais įmo­nė pagamino ir pardavė 86 stacio-narias ir 61 mobiliąją džiovyklą. „Antti“ džiovinimo įranga naudojasi ne tik Skandinavijos šalių žemdir­biai. Ją mielai perka Estijos, Latvi­jos, Lietuvos, Lenkijos, Rumunijos, Moldovos, Ukrainos, Rusijos, Ka­zachstano ūkininkai. Pernai, tarpi­ninkaujant eksporto rinkose abso­liučia mobilių džiovyklų pardavimo lydere pripažintai UAB „Rovaltra“, lietuviai įsigijo 3 stacionarias ir 22 mobiliąsias džiovyklas.

„Antti“ kompanijos direktorius K.Isotalo (pirmas iš kairės), regiono direk­torius Margusas Mütsas ir UAB „Rovaltra“ direktorius R.Trainaitis.

 

Dirba visą parą

Ūkininkams buvo smalsu pasižval­gyti po 15 tūkst. kv. m ploto „Antti“ gamyklą, kurioje vyrauja ideali švara ir tvarka, bei susipažinti su džiovykloms gaminama įranga: elevatoriais, pirmi­nio valymo įrenginiais, talpyklomis, transporteriais, džiovinimo krosnimis ir kt. priedais. Tarp ūkininkų populia­riausios – porcinės džiovyklos. Tačiau auga ir pramoninei gamybai skirtos įrangos poreikis.

Įmonės gaminami krosnių šilu­mokaičiai gali būti pritaikomi ne tik dyzelinui bei dujoms, bet ir bioku­rui. Gamintojai teigia, kad pastaruo­ju metu vis labiau populiarėja bioku­ru kūrenamos krosnys. Kad užsakovų pageidavimai būtų patenkinti kuo greičiau, gamybos procesas gamyklo­je vykdomas nenutrūkstamai. Tam pasitelkti robotai. Spartų ir tikslų darbą užtikrina lazeriai. Daugelis gamybos linijų yra automatizuotos, rankų darbas naudojamas tik surin­kimo cechuose. „Antti“ gamyklo­je per metus apdorojama 4 tūkst. t plieno. Grūdų džiovyklų ir saugyklų gamybai šis metalas naudojamas tik itin kokybiškas.

Įmonės vadovas K. Isotalo prie biokatilo. Suomijoje biokatilai ypač populiarūs, nes leidžia sumažinti grūdų džiovinimo savikainą.

 

Atsakė į klausimus

Daug naudingos informacijos, kaip išsaugoti grūdus kokybiškus, ūkininkams suteikė „Antti“ kom­panijos atstovas Baltijos šalyse, Rusijoje bei Kazachstane Egidijus Steponavičius. Jis papasakojo apie skirtingus grūdų džiovinimo būdus, „Antti“ džiovyklų modelius, džio­vinimo sekcijas, elevatorius, kuro krosnis.

Pasak E.Steponavičiaus, „Antti“ elevatoriai išlaiko gerą našumą esant net 40 proc. drėgmės grūdams. Beje, jie lengvai valomi ir yra ilgaamžiai. E.Steponavičius paaiškino, į ką at­sižvelgti norint tinkamai pasirinkti džiovyklą, kaip ekonomiškai džio­vinti grūdus ir užtikrinti jų koky­bę. Paklaustas, kokie yra mobiliųjų džiovyklų privalumai, „Antti“ kom­panijos atstovas pabrėžė, kad jos yra ekonomiškos ir efektyvios, nes su­vartoja mažai elektros energijos, o jų kuro sąnaudos taip pat nedidelės. Visų rūšių grūdams džiovinti pritai­kytas itin švelnus režimas apsaugo juos nuo perkaitimo.

Išankstiniai užsakymai

UAB „Rovaltra“ generalinis di­rektorius Romualdas Trainaitis tei­gė, kad ūkininkai labiausiai domi­si mobiliosiomis džiovyklomis. Šį pasirinkimą lemia tai, kad norint pasistatyti tokią džiovyklą nereikia projekto. Keturių žmonių brigada ją sumontuoja per savaitę. „Rovaltros“ vadovas sakė, kad pernai jų bendro­vė pastatė 24 džiovyklas, šių metų planuose – toks pat skaičius. Šian­dien jau priimti 22 užsakymai. Juos teikti ūkininkai pradėjo dar praėju­sių metų gruodį.

„Dažnai apie džiovyklas susimąs­toma tik liepos mėnesį. Praėjusiais metais prapliupus lietui sulaukiau akibrokšto. Skambinantieji primyg­tinai prašė per savaitę pastatyti suo-mišką džiovyklą, už kurią žadė­jo mokėti dvigubą sumą. O juk šių darbų greitai atlikti neįmanoma. Tai sudėtingas projektas, pritaikomas individualiam ūkiui ir ūkininko po­reikiams“, – pasakojo R.Trainaitis ir pridūrė, kad gamykla užsakymus dažniausiai atlieka per 2 mėnesius.

Apžvelgdamas pastarųjų metų mobiliųjų džiovyklų modelių pasi­rinkimus, bendrovės direktorius ak­centavo, kad ūkininkai juos renkasi vis naujesnius, su našesniais eleva­toriais. Ūkiai stambėja, todėl java­pjūtės metu dirba galingesni kom­bainai, per dieną nukuliantys apie 100 t grūdų. Prieš ketverius metus populiariausios buvo „Antti C205“ ir „Antti C255“ mobiliosios džio­vyklos, kurių elevatoriaus našumas siekia 45t/ha. Dabar jas keičia „Ant­ti C320“ (elevatoriaus našumas – 50t/ha).

„Ūkininkams vieną kartą metuo­se rengiame išvyką į Suomiją ir ti­kimės, kad čia pasisėmę patirties, išgirdę naudingų patarimų bei vis­ką apsvarstę jie priima teisingiau­sią sprendimą“, – teigė R.Trainaitis.

Įmonės savininkas K. Isotalo ūkininkams iš Lietuvos parodė kaip gamykloje surenkamos „Antti“ džiovyklos.

 

Pasisėmė patirties

Ūkininkas Jonas Akstinavičius iš Marijampolės r. „Antti“ džiovyk-lą įsirengė prieš metus. Dabar vyk­domi jos šiltinimo darbai. Džiovy­klos šiltinamos ir Suomijos ūkiuose. 320 ha grūdinių kultūrų – žieminių, vasarinių kviečių, miežių, avižų ir pupų – auginantis ūkininkas teigė į džiovyklą iš karto prikraunantis 28 t derliaus. Paklaustas, kas lėmė sprendimą rinktis būtent „Antti“ džiovyklą, J.Akstinavičius teigė, kad pagrindiniai privalumai buvo kuro ekonomiškumas, džiovyklos talpa ir ekologiškumas, nes grūdai džio­vinami karštu oru. Nors džiovyklą ūkininkas jau turi, kelionė į Suomi­ją jam buvo naudinga. „Namo grįžtu kupinas teigiamų minčių ir lydimas puikios nuotaikos, nes išsiaiškinau visus man rūpimus klausimus. Tai, ką išvydau ir išgirdau, – neįkainuo­jami dalykai. Dabar drąsiai „Antti“ džiovyklas rekomenduosiu ir drau­gams“, – sakė J.Akstinavičius.

Po kelionės į Suomiją investuoti į grūdų džiovyklą ketina ir Ignalinos r. ūkininkas Romualdas Luneckas, „Pagrindinė mano veikla – pieno ūkis. Tačiau pasižvalgęs po suomių ūkius, kuriuose visi 100 ha valdan­tys ūkininkai turi įsirengę nuosavas džiovyklas, taip pat apie tai svajoju“, – atviravo pašnekovas.

Širvintų r. ūkininkas Marius Va­lantavičius kartu su broliu ir tėvu valdo 400 ha ūkį. Vyras tikino, kad jų ūkyje jau pribrendo laikas pasi­statyti džiovyklą.

K. Isotalo įmonės produkciją išbando savame ūkyje ir tik tada siūlo klientams.

 

Pasirinko džiovyklą

Du draugai ūkininkai iš Molėtų r. ir Anykščių r. jau užsisakė mobilią­sias džiovyklas. „Nusprendėme įsi­gyti vienodas džiovyklas, kad galė­tume vienas kitam patarti“, – sakė ūkininkai. „Antti“ džiovyklą vienas jų tvirtino pasirinkęs dėl to, kad per­ka tik geriausius daiktus, mat, kaip sakoma patarlėje, nenori mokėti du kartus. „Žinoma, prieš įsigydamas šią įrangą apsvarčiau gamintojų nu­rodomus privalumus, pasidomėjau ūkininkų patirtimi. Gerai žinau, kad skandinaviška kokybė nenuvils“, – teigė ūkininkas.

Kitas ūkininkas po apsilankymo Suomijoje džiaugėsi priėmęs tei­singą sprendimą ir užsisakęs bū­tent „Antti“ džiovyklą. Jis teigė, kad džiovyklos kokybės ir kainos san­tykis jį tenkina. „Apsižiūrėjau daug „Antti“ džiovyklų pas savo kolegas. Kokybė nenuvylė, ji pati geriausia, palyginti su analogiška kitų gamin­tojų įranga. Mane žavi ir „Rovalt-ros“ darbuotojų dėmesys klientams, jų vadyba bei kompetencija“, – teigė pastarasis.

 

 

Autoriaus nuotraukos

Geriausi Lietuvoje Facebook YouTube Agco Finance Ūkis Ūkininko patarėjas Valstietis