,

„Valtra“ supurtė traktorių rinką

Albinas Čaplikas

VL žurnalistas

Neseniai Kėdainių r. vykusioje parodoje „Agrovizija“ ūkininkų akis traukė UAB „Rovaltra“ eks­pozicijoje vienas prieš kitą pasta­tyti du gražuoliai „Valtros“ trak­toriai. Baltai dažytas „Valtra T4“ jau pelnė pasaulinį pripažinimą – metų pradžioje Prancūzijoje įvykusioje žemės ūkio technikos parodoje SIMA jis buvo pripažin­tas Metų mašina, o kitas, juodasis jo brolis, – galingasis traktorius „Valtra S“.

 

Didžiausias pasirinkimas

Daugelis ūkininkų negalėjo ati­traukti akių nuo traktoriaus „Val­tra T4“, kartu spėliodami, kodėl jis baltas.

„Valtra“ yra kompanija, skatinan­ti žmones dalyvauti kuriant trakto­rių, taip pat ir renkantis jo spalvas. Norite balto? Bus baltas. Norite si­dabro spalvos traktoriaus? Bus sida­brinis“, – aiškino UAB „Rovaltra“ generalinis direktorius Romualdas Trainaitis.

„Rovaltros“ vadovas, žinoma, kalbėjo ne tik apie galimybę pasi­rinkti spalvą. Ši bendrovė žemdir­biui siūlo daug didesnį pasirinkimą – sėsk su vadybininku prie stalo, at­siversk traktoriaus komplektavimo katalogą ir rinkis, ko tau reikia ir be ko negali išsiversti arba ką galėsi už­sakyti vėliau.

„Mes ūkininkui patariame, pa­aiškiname, bet renkasi jis pats. Mūsų vadybininkas ūkininkui nie­kada nepasakys, kad štai yra tokio modelio traktorius ir nieko negali­ma pakeisti – galite tik jį pirkti arba nepirkti. Mes ūkininkui pasiūlome gal net didžiausią rinkoje pasirinki­mą“, – sakė R.Trainaitis.

Traktorius „Valtra T4“ šių metų pradžioje Prancūzijoje įvykusioje žemės ūkio technikos parodoje SIMA buvo pri­pažintas Metų mašina.

 

Įsibėgėjo iki 130 km/val. greičio!

Labiau techniką išmanantis žmo­gus pastebi, kad visiškai vienodų „Valtros“ traktorių nebūna. Kiekvie­nas vis kitoks, skirtingas, kaip skirtin­gi yra ir pirkėjai. Ir patikėkite – tokia paslauga įmonei yra tarsi papildomas galvos skausmas. Bet nesigailima.

„Net kai kurios detalės pažymi­mos pasirinktine spalva, todėl pil­dant užsakovo pageidavimus ga­mykloje užtrunkama daugiau laiko. Tačiau toks dėmesys užsakovui ir yra Suomijos kompanijos stiprybė, nes parodo gamintojo požiūrį į ūki­ninkus“, – tikina R.Trainaitis.

Kita vertus, traktorius „Valtra T4“ yra iš esmės naujas trakto­rius. Tiesiog neatpažįstamai nau­jas. Ne veltui jis šių metų pradžioje Prancūzijoje įvykusioje žemės ūkio technikos parodoje SIMA buvo pri­pažintas Metų mašina. Tokiais ap­dovanojimais nesimėtoma. Be kita ko, gamintojai šįmet išbandė, kokį maksimalų greitį gali pasiekti „Val­tra T4“. Nepatikėsite! Kai gamin­tojai nuėmė vadinamuosius greičio ribotuvus, šis gražuolis įsibėgėjo net iki 130 km/val., nors standartinis (ir atbuline eiga) numatytas greitis – 50 km/val. Tokiu greičiu, žinoma, ūkininkai nevažinės ir nereikia, ta­čiau šis bandymas parodė, kokius rezervus slepia „Valtra T4“.

 

Traktoriaus ypatybės

Neatsitiktinai būtent šios serijos traktoriams gamintojai taiko užsa­kymo kvotas. Paklausa – milžiniš­ka, nespėjama tiek daug pagaminti. Šįmet numatyta pagaminti 1 500 šios serijos traktorių, iš jų Lietuvai atiteks septyni. Trys traktoriai jau žvilga ūkiuose, o iki metų pabaigos atriedės dar keturi.

Taigi kuo šios serijos traktoriai, beje, gaminami tik Suomijoje, tokie ypatingi? „Rovaltros“ vadybininkas Donatas Skiotys trumpam net su­simąsto, nuo ko pradėti: „Šios seri­jos traktorius „Valtra“ apskritai yra ypatingas. Pagal dizainą, transmisi­ją, degalų ekonomiją, našumą. Štai pažiūrėkite į kabiną – vien stiklas užima 6,2 kv.m, yra trys valytuvai. Taigi matomumas – idealus.“

Priminsime, kad „Valtra T4“ se­rijos traktorių galia – nuo 155 iki 250 AG. Iš viso yra net 12 modelių.

„Pasakysiu paradoksalų teiginį – kuo daugiau šiuo traktoriumi va­žinėsite, tuo daugiau sutaupysite. Dėl naujų „Valtra“ degalų taupymo technologijų, tokių, kaip ECO reži­mas ir nominalios galios valdymas, „Valtra T4“ serijos traktoriai yra ekonomiškiausi 6 cilindrų trakto­riai rinkoje“, – pabrėžė R.Trainaitis.

Pavyzdžiui, naudodami „Valtra“ T174 „EcoPower“ traktoriaus mo­delį, galite pasirinkti iš dviejų vari­klio nustatymų ir sumažinti degalų sąnaudas vienu jungiklio spustelėji­mu. Variklio sukimo momentas pa­didėja, o alkūninio veleno sukimosi greitis sumažėja 20 proc. Taip ne tik mažiau dyla variklis, bet ir sunau­dojama iki 10 proc. mažiau dega­lų. Tai – tik maža dalelė šios serijos privalumų.

 

Galingasis „Valtra S“

Šalia baltojo gražuolio parodo­je įspūdį didino ir Prancūzijoje ga­minami galingieji „Valtra S“ seri­jos traktoriai – jų galingumas siekia nuo 270 iki 400 AG.

„Valtra S“ serijos traktoriai su­kurti taip, kad galėtų dirbti 24 va­landas per parą, 7 dienas per sa­vaitę, todėl oro kondicionierius čia montuojamas kaip standartinė įran­ga. Kiekvienas traktorininkas apsi­džiaugs sužinojęs, kad standartinėje įrangoje yra ir vėdinama vairuotojo sėdynė. Apskritai dirbti su „Valtra S“ serijos traktoriais patogu bet ku­riuo metų laiku“, – sakė R.Trainaitis.

„Valtros“ patentuota Twin Trac atbulinės eigos vairavimo sistema padeda dirbti daug efektyviau, ypač prikabinus žoliapjoves ar kitus sun­kius padargus. Šios serijos trakto­riai pagaminti taip, kad darbas būtų efektyvus abiem kryptimis. Gamin­tojų tyrimai parodė, kad dėl puikaus matomumo dirbti atbuline eiga yra net efektyviau.

„Visi „Valtra S“ serijos trakto­rių varikliai gaminami Suomijoje, AGCO POWER gamykloje, kuri vadinama variklių pramonės pasau­line lydere. Varikliai, žinoma, atitin­ka „Tier 4“ , t.y. ketvirto lygio emisi­jos standartus“, – sakė R.Trainaitis.

Galime pridurti, kad šie varikliai naujos „Valtra S“ serijos traktorių degalų sąnaudas sumažina net 5 proc. Remiantis „Profi“ žurnalo duomenimis, degalų sąnaudos yra tik 258 g/kWh – net 13 proc. ma­žesnės už kitų traktorių vidurkį.

 

 

Autoriaus nuotrauka

Geriausi Lietuvoje Facebook YouTube Agco Finance Ūkis Ūkininko patarėjas Valstietis